Lojistik Firması Nasıl Kurulur? » » Lojistik.tc

Lojistik Firması Nasıl Kurulur?

Lojistik Firması Nasıl Kurulur?

Lojistik firması kurmaya kara verdiniz. Süreçler ve kuruluş işlemleri gerçekleştirmek için hangi aşamaları tamamlamak gerekir?

Uzun yıllardır özel bir firmada görev yapıyorsunuz. Bir kurumda çalışmaktan sıkılıp, kendi işinizi kurma kararı verdiniz. İş kolu olarakta lojistik sektörünü seçtiniz. Kuruluş işlemlerinin aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsunuz ama nasıl kurulacağını bilmiyorsanız şuan bilgi almak için doğru sayfadısınız.

Öncelikle belirlemeniz gereken neden şahsi firmanızı; ortak olarak Limited veya Anonim Şirket kurduğunuzu belirlemeniz gerekecektir. Eğer maddi gücünüz yerinde ve ortak bularak işi kuracaksanız LTD. veya A.Ş. kurmanızı öneririz.Lojistik sektöründe bulunacak firmanızın ağır koşullarda rekabet edeceğini düşünerek sermaye varlığınızın baya bir güçlü olması gerekir. Güçsüz firmaların kısa vadede varlık gösterdiğini üzülerek belirtmek zorundayız. İşe başlamadan önce kötü bir moral gibi olsa da gerçekler budur. Şayet zor şartları aşacağınıza inanıyorsanız maddi zorluklara gögüs gerebilecekseniz bu konuda bizim yorumumuz olamaz. Sizin tercihiniz ve sizin kararlarınız.

Kuruluş İşlemlerinden Önce Yapılacak İşlemler

İş planı çıkarma
İşletme İşleyiş Planı
Ofis Kiralama
Personel alımı için çalışmalar
Sistem gereksinimlerini karşılamak
İş kollarını Bölümlemek
Depolama Faaliyeti için uygun alan oluşturmak
Nakliye ve diğer operasyonel süreç planlaması

LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ

Şahıs şirketini kimler tercih etmeli : Şahıs şirketini nispeten düşük iş hacimine sahip olacağını düşünen girişimciler terich etmeli. Bu iş hacmininin karını kafanıza 50.000-60.000 Tl olarak görebilirsiniz bu rakamlardan yüksekse sizin için limited şirketi daha avantajlı olabilir bkz:2014 gelir verigisi oranları.

Şahıs firması kurmanın avantajları : 

– Düşük muhasabeci ücreti

– Kademeli vergi sistemi

– Düşük defter tasdik ücretleri

Şahıs şirketi kurmanın dezvantajları :

– Limited şirketinde vergi oranı %20 iken, yazının diğer kısımlarında belirteceğimiz oranlarda ciro yükseldikçe artan vergi oranıyla yüksek cirolarda %20 den fazla %35 e kadar vergi ödeme riskini var.bkz:2014 gelir verigisi oranları.

– Limited şirketlerinin devredilmesi daha kolaydır.

Şahıs firması kurma prosüdürü ve maliyeti 2014


-Öncelikle bir muhasebeyice ihtiyacınız var. Muhasebeciniz ortalama şahıs firması kurulumu için sizden 400 – 900 TL civarında bir rakam isteyecektir. Bunun dışında  aylık 140-340 TL muhasebeci ücretiniz olacaktır.

– Muhasebeciniz işe başlama formu dolduracaktır

– 2 adet nufus cüzdanı sureti

– 2 Adet ikametgah (muhtardan temin edilebilir) Tanesi 5-6 TL

– İmza beyannamesi noterden 30-40 TL civarında

– Muhasebecinin işlerinizi takip etmesi için vekalet 60-70TL civarında

Bunun dışında iş yeriniz kira ise kira kontratı size aitse tapu fotokopisi gereklidir.

Kira kontratları için, kira bedeline göre düşük oranda bir damga vergisi ödenecektir.

Yazar kasa gerekiyorsa ayrıca  300-500 TL masrafınız olabilir

İş kolunuza göre Ticaret odasına kaydınız gerekli ise 750 tl ye yakın masrafınız olabilir.

Kaşe :10 TL civarında

Defteri tasdik ettirmelisiniz 100-200 TL arasında

250-300 TL civarında bir bütçeyide fatura – tahsilat makbuzu ve zarf basımı için ayrımanız gerekmekte.

Çalışma ruhasatı 250-300 TL civarında

Gelir vergisi oranları 2014

 

2014 GELİR VERGİSİ ORANLARI
2014 Yılı  Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
11.000 TL’ye kadar %15
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası %20

60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin

27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası

%27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde

97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası

%35

Not:Kurulum maliyeti konusunda verilen rakamlar örnektir değişkenlik gösterebilir ön bilgi amaçlı verilmiştir. Güncel net rakamları muhasebecinizden öğrenebilirsiniz.

LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ KURMA MAALİYETİ VE SÜRECİ

Limited şirketini kimler tercih etmeli : Limited şirket orta düzey kar beklentisi olan firmalar tercih edebilir. (60.000 Tl den fazla)

Limted şirketi kurmanın avantajları : 

– Sabit vergi oranı
– Ortaklık yapısına uygun olması

Limited şirketi kurmanın dezvantajları :

– Şahıs firmasına göre yüksek muhasebe ve defter tasdik ücretleri

Limtied şirketi prosüdürü ve maliyeti 2014

Limited şirketi kurmak kaç para ?

-Öncelikle bir muhasebeyice ihtiyacınız var. Muhasebeciniz ortalama limited şirketi kurulumu için sizden 2500 -4000 TL civarında bir rakam isteyebilir. Bunun dışında  aylık 380-850 TL muhasebeci ücretiniz olacaktır bu rakam işçi sayısına göre artabilir.

Noter:

-Ortakların tümü yada vekilleri  noterde hazır bulunmalıdırlar.
– Ana sözleşme noterde tasdik edilir.
– Müdürün imza sirküleri hazırlanır.
– Muhasebeciye kuruluş için vekaletname verilir.

Defter tasdikleriyle birlikte 1500-2000 TL civarında noter masrafınız olacaktır.

 Vergi Dairesi İçin: 

– İşe başlama formu hazırlanır.
– Ticarert sicil gazetesi makbuz fotokopisi
– Müdür imza sirküleri [asıl suret]
– Ticaret sicili tasdiknamesi [asıl suret]
– Ortakların nüfus cüzdanı fotokopileri
– Ortakların ikametgahları
– Ortakların Nüfus Cüzdanı Suretleri
– Kira  konrtatı yada  tapu fotokokisi
-Ticaret sicil kaydı 750 TL
– Belediye ruhsat işlemleri 350 -500 TL gerekli.

Not:Kurulum maliyeti konusunda verilen rakamlar örnektir değişkenlik gösterebilir ön bilgi amaçlı verilmiştir. Güncel net rakamları musabecinizden öğrenebilirsiniz.

Ulaştırma Bakanlığı’nın Lojistik Firmaları İçin Şartları

L1 – L2 yetki Belgesi almaları gerekir. Bu belgeler L1 – yurtiçi lojistik hizmeti faaliyeti yürüten firmaların Ulaştırma Bakanlığına başvurarak alınır. 

L1 Yurtiçi Lojistik Yetki Belgesi Şartları

 Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 100 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosuna sahip olması,
 Bu işe elverişli, en az 1000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, tedarik, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanın kullanım hakkına sahip olması, sı,
 İşletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için 150 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması, şarttır.
 L1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın K3 yetki belgesini

L2 Yetki Belgesi Uluslararası Lojistik Faaliyeti Yürüten İşletmeler

L2 Yetki Belgesi Başvurusu :

 Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 150 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosuna sahip olmaları,
 Bu işe elverişli en az 2500 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, tedarik, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanın kullanım hakkına sahip olmaları,
 İşletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için 300 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, şarttır.
 L2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3 yetki belgesi alabilirler.

Yukarıdaki belgeleri tahsis etmeniz gerekecektir. Lojistik firması kurulum işlemleri bu şekildedir.

Kaynak: http://www.iskuruyorum.com/haber/haber/2240-limited-sirketi-kurmak-sureci-ve-maliyeti-2013.html
Kaynak: http://www.k1-k2-k3.com/l1-l2-yetki_belgesi.asp

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

HİPER web site ve hizmet kategorisi uluslarası nakliyat ve lojistik firması. Tüm Türkiye'den Dünya'ya lojistik hizmetleri sunar. Sunduğu lojistik hizmetleri hem ekonomik hem de kaliteli hizmet anlayışı ile gerçekleşir. Tüm lojistik işlemlerinizi HİPER Lojistik Firmasına güvenle emanet edebilirsiniz.